(+994 12) 493 30 77

Экономика

Налоговые системы зарубежных стран
 • Губадова Айбениз Энвер кызы
 • Изд-во СПбГЭУ
 • 2024
Aqrar istehlak bazarının formalaşması və inkişafının iqtisadi problemləri
 • Qafarov Nizami Cəlal oğlu
 • Kooperasiya nəşriyyatı
 • 2023
İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi
 • Quliyev İ.Q., Hümbətova S.İ.
 • 2023
Əməliyyatların idarə edilməsi prinsipləri
 • İsmayılov Vilayət İbrahim oğlu
 • ADPU nəşriyyatı
 • 2023
Dünya iqtisadiyyatı
 • Məmmədov Müzəffər, Hacıyeva Aytac
 • İqtisad Universiteti nəşriyyatı
 • 2023
Five Paths to Prosperity: Transforming Business Processes
 • Polukhov Togrul
 • Elm və təhsil
 • 2023
Vergilər və vergitutma
 • Qubadova Aybəniz Ənvər qızı
 • “CLASS-PRİNT” MMC
 • 2023
Maliyyə hüququ
 • Ramazanov Müşfiq
 • 2023
Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın davamlı inkişafının strateji istiqamətləri
 • İbrahimov Elşən Əli oğlu
 • Kooperasiya nəşriyyatı
 • 2023
Налоги и налогообложение в Азербайджане
 • Azərbaycan nəşriyyatı
 • 2023
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.