(+994 12) 493 30 77

Təbiət elmləri

Pirsaatçayın hidroloji xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi
 • İsmayılov Rəşail Abdulhüseyn oğlu
 • 2024
Hidroponika
 • Hüseynov Nizami Vidadi oğlu, Hümbətov Hümbət Sərxoş oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2024
Polietilen əsasında odadavamlı kompozit materialların alınması, tədqiqi və emalı
 • Mustafayeva Fatimə Əlimirzə qızı, Qəhrəmanov Nəcəf Tofiq oğlu
 • ADNSU
 • 2023
Fotokimya: ion kristalları əsasın-da kristalfosforlar
 • Cəfərova R.Ə., Məmmədov A.M.
 • Elm
 • 2023
Bitkiçiliyin nəzəri əsasları
 • Hümbətov Hümbət Sərxoş oğlu, Məmmədov Qurban Yusif oğlu, Nəzərəliyeva Elnarə Hacı qızı
 • Elm və təhsil
 • 2023
Mikrobioloji korroziya və onunla mübarizə üsulları
 • Abbasov Vaqif Məhərrəm oğlu, Ağamalıyeva Durna Babək qızı
 • Elm
 • 2023
Elektromaqnit dalğa spektrində təbii və texniki obyektlərin məsafədən zondlamasının metod və vasitələri
 • Əliyeva Günel
 • Elm
 • 2023
Geolandşaft elementlərinin spektrometrik verilənlərinin emalının praktiki məsələləri
 • Süleymanova Y.C.
 • Adiloğlu
 • 2023
Tərkibində norbornen saxlayan imidazolinlər
 • Məmmədbəyli E.H., Babayeva V.H.
 • Elm
 • 2023
Anaxanım Xanlarova: həyatı və yaradıcılığı
 • Rəxşanlı Rəsul
 • Elm və təhsil
 • 2022
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.