(+994 12) 493 30 77

Тurizm

Gəncəyə xoş gəlmisiniz!
 • Star çap evi
 • 2021
Регулирование комплексного развития инфраструктуры туризма в Азербайджанской республике
 • Ахундова Айтакин Гасан кызы
 • Изд-во Avropa
 • 2019
İzahlı turizm terminləri lüğəti
 • "İN-2017" MMC
 • 2017
Otel İşletmeciliği ve Yönetimi
 • Akıncı Zeki
 • Detay yayıncılıq
 • 2016
Turizmin əsasları
 • QHT nəşriyyatı
 • 2015
Azərbaycan Respublikasında turizm və onun inkişafı
 • Soltanova Həbibə Bayraməli qızı
 • AzTU
 • 2015
Azərbaycan turizmi və onun inkişaf problemləri
 • Abadov Məsim Kazım oğlu
 • Şərq-Qərb
 • 2014
Genel turizm: İlkeler-kavramlar
 • Kozak Nazmi, Kozak Meryem Akoğlan, Kozak Metin
 • Detay yayıncılıq
 • 2014
Turistik Ürün Politikası
 • Detay yayıncılıq
 • 2014
Azərbaycanda turizm bazarının formalaşması və idarə olunmasının regional xüsusiyyətləri
 • Məmmədov Elşən Qardaşxan oğlu
 • Gənclik
 • 2013
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.