(+994 12) 493 30 77

Tourism

Регулирование комплексного развития инфраструктуры туризма в Азербайджанской республике
 • Ахундова Айтакин Гасан кызы
 • Изд-во Avropa
 • 2019
Otel İşletmeciliği ve Yönetimi
 • Akıncı Zeki
 • Detay yayıncılıq
 • 2016
Turizmin əsasları
 • QHT nəşriyyatı
 • 2015
Azərbaycan Respublikasında turizm və onun inkişafı
 • Soltanova Həbibə Bayraməli qızı
 • AzTU
 • 2015
Azərbaycan turizmi və onun inkişaf problemləri
 • Abadov Məsim Kazım oğlu
 • Şərq-Qərb
 • 2014
Genel turizm: İlkeler-kavramlar
 • Kozak Nazmi, Kozak Meryem Akoğlan, Kozak Metin
 • Detay yayıncılıq
 • 2014
Turistik Ürün Politikası
 • Detay yayıncılıq
 • 2014
Azərbaycanda turizm bazarının formalaşması və idarə olunmasının regional xüsusiyyətləri
 • Məmmədov Elşən Qardaşxan oğlu
 • Gənclik
 • 2013
"Azərbaycan turizmi: bu gün və sabah": IV Respublika elmi-praktiki konfransının materialları
 • Aypara-3
 • 2013
Этнотуризм в Азербайджане - Хыналыг
 • ИД Golden Book
 • 2013
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.