Тurizm [kitab sayı: 27]Turistik Ürün Politikası


Beynəlxalq turizmdə işlədilən termin və anlayışların izahlı lüğəti: ingiliscə-azərbaycanca


Turizmdə nəqliyyat xidmətlərinin təşkili


Turizm - ekskursiya işinin təşkili


Ekoloji turizm


Beynəlxalq turizmin coğrafiyası


Turizmin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi


Azərbaycan Respublikasında turizm və onun inkişafı


Turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsi


Turizmin davamlı inkişafı yerli planlaşdırma üzrə mütəxəssislər üçün vəsait


Turizm


Genel turizm: İlkeler-kavramlar

1 2 3 >>